Въведение в HTML5

С HTML можете да създадете свой собствен уебсайт.

Какво представлява HTML?

  • HTML е съкращение от Hyper Text Markup Language;
  • HTML описва структурата на уеб страниците;
  • HTML елементите са градивните елементи на HTML страниците;
  • HTML елементите се представят чрез тагове;
  • HTML таговете показват съдържание в уеб страницата като "заглавие", "параграф", "таблица" и т.н.;
  • Браузърите не показват HTML таговете, но ги използват за изобразяване на съдържанието на страницата.

Ще дадем най-прост пример за HTML документ:

html код

Записваме този код в текстов редактор. За операционната система Windows можем да използваме текстовия редактор, който върви с операционната ни система, Notepad. html код

Записваме кода като файл с разширение html или htm. Или save -> MyFirstPage.html html код

Важно е, когато записваме файла, долу на прозорчето да изберем всички файлове(All Files), за да можем да записваме във формат .html и кодирането да бъде UTF-8.

След това кликваме два пъти върху файла и компютърът ни го отваря през мрежата, с помощта на нашия браузър по подразбиране. Можеме да отвориме файла и с десния клавиш на мишката, след което избираме "Open with" и съответния браузър, например Google Chrome.

А сега ще обясним таговете от примера.

<!DOCTYPE html> декларацията заявява, че нашия документ е HTML5( последната версия на HTML);

<html> е елемента корен на нашата страница;

<head> елементът съдържа мета информация за нашата страница;

<title> елементът определя заглавието на нашата страница;

<body> елементът съдържа видимото съдържание на нашата страница;

<h1> показва голямо заглавие;

<p> дефинира параграф.

Въведение в HTML5 (pdf формат)