Степенуване

степенуванеУмножение на даден брой равни множители се нарича степенуване.

степенсе нарича степен и се произнася „а на степен n“. Множителят а се нарича основа, а броят на множителите n- степенен показател. Степенният показател е естествено число и затова степента се нарича степен с естествен степенен показател.

Теорема: При умножение на степени с равни основи се получава степен със същата основа и със степенен показател – сборът от степенните показатели на отделните множители т.е. степени с равни основи се умножават като се съберат степенните показатели. умножение на степени
Теорема: Деление на степени с равни основи: деление на степени

При пресмятане на изрази първо се извършва степенуването , после умножението и делението , и накрая събирането и изваждането.

Степенуване на произведение:

Теорема: Степен на произведение на две числа е произведението на степените на двете числа със същия степенен показател т.е.произведение се степенува, като се степенува всеки от множителите. степенуване на произведение

Степенуване на частно:

Теорема: Степен на частно на две числа е частното на степените на двете числа със същия степенен показател или частното се степенува, като се степенуват делимото и делителят. степенуване на частно

Степенуване на степен:

Теорема: При степенуване на степен се получава степен със същата основа и със степенен показател – произведението на двата степенни показателя: степенуване на степен Степен се степенува , като се умножат степенните показатели.