Отношение. Пропорция.

Частното на две числа a:b , b≠0 се нарича още отношение на числата a и b. Чете се още „а се отнася към b“ или „a към b“.
Две отношения , свързани със знака за равенство, образуват пропорция: a:b=c:d ,където a≠0, b≠0, c≠0, d≠0. Чете се „a се отнася към b, тъй както към d“. Числата a,b ,c, d са членове на пропорцията.

Коефициент на пропорционалност

Коефициент на пропорционалност наричаме число k , което е равно на : k=a:b=c:d=...

В пропорцията a:b=c:d a и d се наричат крайни членове, а b и c се наричат средни членове на пропорцията. Всеки член на пропорцията е четвърта пропорционална на останалите.

Основно свойство на пропорциите:

Произведението на крайните членове на пропорция е равно на произведението на средните и членове. Нарича се още „правило за умножение на кръст“.

Ако a:b=c:d , то a*d=b*c .

Вярно е и обратното , ако a*d=b*c и a,b,c,d не са нули , то a:b=c:d .