Прав кръгов конус

конус

Елементи:

Връх на конуса – т.М;

Образувателна – l;

Основа –кръг с център т.О и радиус r;

Радиус на основата –r;

Височина на конуса – h;

Ос на конуса – правата ОМ.

Височината на прав кръгов конус е перпендикулярна на радиуса му. h перпендикулярна на r

Лице на повърхнина на конус.

Лицето S на околната повърхнина на конус е равно: S=п*r*l , където r е радиуса на конуса , а l- образувателната.
Лицето S1 на пълната повърхнина на конус с лице на основата B е равно на: S1=S+B или формула

Обем на конус.

Обемът V на конус с радиус r и височина h е равен на : V=1:3*B*h , където лицето на основата формула