Прав, кръгов цилиндър

Какво тяло се получава при завъртане на правоъгълник около едната му страна?

Полученото при въртенето тяло е прав кръгов цилиндър.

цилиндър

Елементи:

образователна - l;

ос - OO1;

височина - OO1;

долна основа - k1(O1;r);

горна основа - k2(O2;r);

радиус - r;

диаметър - d.

развивка на цилиндър

Височината на прав кръгов цилиндър е перпендикулярна на радиуса му.
Образователната на прав кръгов цилиндър е успоредна и равна на височината му.

Лице на цилиндър

Лицето на околната повърхнина на цилиндър с радиус r и образователна l е равно на : S=2*п*r*l
Лицето на пълната повърхнина на цилиндър с лице на основата В е равно на : S1=S+2*B

Обем на цилиндър

Обемът V на цилиндър с радиус r и височина h е равен на: V=B*h или обем на цилиндър