Отбележете избраната тема с кликване върху нея и когато сте готови натиснете бутона. Имате 20 мин. за да попълните тест от 5 задачи. Успех!

Забележка:За записване на десетични дроби като отговор използвайте точка.

Степенуване.

Събиране и изваждане на рационални числа

Умножение, деление и степенуване на рационални числа

Окръжност , кръг, многоъгълник

Призма. Пирамида.

Цилиндър. Конус. Кълбо.

Пропорции.

Цели изрази