Степенуване

Действия със степени (Урок 9 - Урок 16)

Рационални числа

Изобразяване и сравняване (Урок 19 - Урок 25)

Действия с рационални числа (Урок 26 - Урок 45)

Геометрични фигури и тела

Равнинни фигури. Окръжност. Многоъгълник (Урок 55 - Урок 65)

  • Окръжност. Дължина на окръжност-55
  • Дължина на окръжност. Урок-допълнение-56
  • Дължина на окръжност. Урок-допълнение-57
  • Кръг. Лице на кръг-58
  • Централен ъгъл. Сектор-59
  • Лице на кръг-60
  • Многоъгълник. Правилен многоъгълник-61
  • Построяване на правилен многоъгълник-62
  • Лице на многоъгълник-63
  • Лице на правилен многоъгълник-64

Многостени. Призма. Пирамида. (Урок 66 - Урок 81)

Ротационни тела. Цилиндър. Конус. Сфера и кълбо. (Урок 82 - Урок 94)

Пропорции

Пропорции. Свойства (Урок 95 - Урок 100)

Представяне и разчитане на данни (Урок 101 - Урок 104)

Цели изрази

Едночлени. Действия с едночлени (Урок 105 - Урок 111)

Многочлени. Действия с многочлени (Урок 112 - Урок 119)

Ако откриете грешка в задачите, моля пишете ни на e-mail: solvedproblems@mathematica6.org , за да я поправим. Благодарим Ви!